bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.08.2020 09:32, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 191212- Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości ok. 3000 Mg

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

SIWZ

IPU

Załącznik nr. 7

Formularze

Ogłoszenie

Termin składania ofert : 25.09.2020 r. godz. 12:00

Opublikował: Łukasz Patecki
Publikacja dnia: 25.08.2020 09:32
Publikacja ostatniej zmiany: 27.08.2020 07:54
Dokument oglądany razy: 270
Podlega Ustawie