bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 19 12 04- odpady powstałe w wyniku segregacji z odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz odpadów 19 12 12 – Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

SIWZ

IPU

Załącznik nr. 7

Formularze

Ogłoszenie o zamówieniu

Wyjasnienia

Badania

Zdjęcia

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ

Protokół z otwarcja ofert

Termin składania ofert : 25.09.2020 r. godz. 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Łukasz Patecki
Publikacja dnia: 25.08.2020 09:22
Publikacja ostatniej zmiany: 02.10.2020 19:03
Dokument oglądany razy: 556
Podlega Ustawie