bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 191212- Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości ok. 3000 Mg

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

SIWZ

IPU

Załącznik nr. 7

Formularze

Ogłoszenie

Wyjaśnienia

Badania

Zdjęcia

Wyjasnienia do SIWZ

Protokół z otwarcja ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Termin składania ofert : 25.09.2020 r. godz. 12:00

Opublikował: Łukasz Patecki
Publikacja dnia: 25.08.2020 09:32
Publikacja ostatniej zmiany: 20.11.2020 09:21
Dokument oglądany razy: 632
Podlega Ustawie