bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.06.2022 16:00, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 20 03 07- odpady wielkogabarytowe w łącznej ilości do 500 Mg

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 CR.271.15.2022
„Zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 20 03 07- odpady wielkogabarytowe w łącznej ilości do 500 Mg”

Termin składania ofert: 18.07.2022 r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert : 18.07.2022 r. godzina 12:00

05cr.(CR.271.15.2022).WzoryFormularzy.docx
05cr.(CR.271.15.2022).WzoryFormularzy.pdf
Część V SWZ - Umowa.pdf
Ogloszenie o zamowieniu.pdf
SWZ. Zagospodarowanie i odbior 20 03 07 -CR.271.5.2022.pdf
Zalacznik nr 7-formularza-JEDZ.doc

Wyjaśnienia treści SWZ - Wniosek 1.1.pdf

Opublikował: Łukasz Patecki
Publikacja dnia: 18.06.2022 16:00
Publikacja ostatniej zmiany: 24.06.2022 13:28
Dokument oglądany razy: 60
Podlega Ustawie