bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.08.2020 09:22, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zagospodarowanie i odbiór odpadów o kodzie 19 12 04- odpady powstałe w wyniku segregacji z odpadów zbieranych w sposób selektywny oraz odpadów 19 12 12 – Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

SIWZ

IPU

Załącznik nr. 7

Formularze

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 25.09.2020 r. godz. 12:00

Opublikował: Łukasz Patecki
Publikacja dnia: 25.08.2020 09:22
Publikacja ostatniej zmiany: 25.08.2020 09:26
Dokument oglądany razy: 273
Podlega Ustawie